Fotografiska konsultuppdrag

VÅR SYN PÅ BILDER

Fotografier påverkar oss  på oändligt många fler nivåer än den vedertagna synen att bilder är ett slags backspeglar som visar på ett skeende som har hänt. Fotografier förändrar seendet, öppnar upp nya insikter och får oss att ändra beteenden och se nya behov.En bild kan minnas och kommas ihåg på bråkdelen av en sekund så att den särskiljs från andra flera år senare! Fotografier ger kontur, trots att själva bilden är passiv får de oss att agera aktivt genom att de berör och granskas.

Och i dagens digitala världs  social nätverk är fotografiet ett viktigt och kraftfullt medium – under förra året laddades upp runt 100 miljoner bilder dagligen på Facebook …

Men till skillnad mot förr, då fotografiet framför allt värderades utifrån form och komposition, handlar dagens fotografi tyvärr ofta om konceptuella bilder som tolkas utifrån en gemensam idévärld och bakgrund och tänkt koncept. Förstår man inte det konceptuella budskapet förmedlar en bild som saknar form, komposition och dynamik inget till betraktaren. Då tolkas bilden utifrån personliga värderingar vilket blir till ett allmänt tyckande och analyserande.

Vi menar att fotografier kan förändra allt om de används rätt. Det finns idag många exempel på företag som har tjänat miljoner bara genom att förändra sitt bildspråk. Kontakta oss om du vill veta mer.

Be Inspired Arts fotografiska projekt omfattar allt från idéstadie till färdiga projekt, från att vara direkt säljande till att finnas med som ett värde i ett varumärkesbyggande.

Med en gedigen och mångårig erfarenhet från egen galleriverksamhet och en väldokumenterad kunskapsbank med ett stort utbud  egen producerade bilder från hela världen skräddarsyr vi  fotografiska konsultuppdrag och visuella projekt till konkurrenskraftiga priser.

VÄLLINGBY CITY FOTOKOLLAGE

Efter bygget av det nya Vällingby City med K5 som stort dragplåster började Svenska Bostäder att se över Vällingby Citys offentliga ytor. Ett av Be Inspireds fotografiska konsultuppdrag var att fylla ljustavlor med bilder för att öka den allmänna trivseln på torget, något vi gjorde med ett urval bilder som harmoniserar med varandra.

Med tanke på områdets mångkulturella invånare skapades ett kollage med bilder som  är behagligt att se på oavsett nationell härkomst samtidigt som det blev ett intressant blickfång.

Vällingby City 2 Vällingby Citiy 1

SVENSKA BOSTÄDERS INNERSTADSKONTOR.

När Svenska Bostäder flyttade in i ett nytt kontor fick Be Inspired  uppdraget att dekorera och inreda lokalerna med bilder tagna på Svenska Bostäders fastighetsbestånd i Stockholms innerstad.  Sammansättningen av fotografierna valdes utifrån ett tidlöst perspektiv, de ska sitta på väggarna i många år och betraktaren ska kunna se bilderna utan att tröttna på motiven. Bildernas komposition, rytm och balans ska förmedla energi. Några kommentarer efter avslutat projekt: ” Vi beställde bilder på våra hus och fick konst”, Svenska Bostäders affärsområdeschef Ola Wickman. “Bilderna blev en investering i medarbetarnas välbefinnande och gav även en stolhet i vårt husbestånd.”

Fasaden Hedinsg Karlaplans 800 (kopia)

Hedinsgatan 3

FÄRGSPRAKANDE GARAGE-MAKEOVER

I samband med utsmyckningen av Vällingby city föddes uppdraget att förändra det tillhörande garagets traditionella nummermarkeringar till färgkodade våningsplan: Blå, gula, röda och gröna planet. Bilderna valdes utifrån ett visuellt perspektiv men också utifrån att färgerna kunde förändras så att de uppfattades som enfärgade. Slutresultatet blev en permanent fotoutställning där bilderna inte bara markerade de olika våningsplanen – de gav också en skön harmoni och en positiv känsla i Vällingby garage.

Vallmo

 

Dubrovnik 2

 

Vattnare 2

 

Ödlan 2

FÖRSÄLJNINGSHÖJANDE BUTIKSINREDNING.

Be Inspired har ett mångårigt samarbete med butikskedjan Sea Life där våra bilder ingår i den fasta inredningen. Att snabbt kunna förändra butikens inredning med fotografiska bildet i takt med årstiderna har visat sig stimulera försäljningen mer än  reklammärkta bilder.

Americas cup Valencia

Frisikt 1000m

Långsvängen 1

Åre 2009 1