Photo portfolio

Photography changes everything.

Fotografier påverkar oss på oändligt många fler nivåer än den vedertagna synen att bilder är ett slags backspeglar som visar på ett skeende som har hänt.

Fotografier förändrar seendet, öppnar upp nya insikter och får oss att ändra beteenden och se nya behov. På bråkdelen av en sekund kommer vi ihåg en bild och kan känna igen den bland andra bilder långt senare, det är det som är ett fotografiskt minne.

Man pratar alltid om hur viktigt det är med bilder, trots det är det få som förstår vilket kraftfullt medium fotografi är.

Något vi borde göra.

 

 

 

 

 

 

 

Platan Vegeta