Scanprops reuse project.

Återanvändningsprojektet som har uppmärksammats runtom i Europa.

Filmen har väckt intresse hos städer som London, Berlin, Manchester och Bristol. De kommer nu till Stockholm för att studera återanvändning när man bygger nytt och bevarar gammalt.